Εισηγήτρια: Μαγδαληνή Σκόνδρα Στις 10/10/2022 η Νομική Βιβλιοθήκη διεξάγει σεμινάριο σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων , το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το απόρρητο των επικοινωνιών και το επιτρεπτό (ή μη) της αξιοποίησης αποδεικτικών μέσων, όσον αφορά τα 3 παραπάνω δικαιώματα. Το επιτρεπτό της χρήσης αποδεικτικών μέσων όπως e-mails, μηνυμάτων και αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής…

Οι απαιτήσεις για τη συμμόρφωση των ιστοσελίδων και των e-shops με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), γνωστός με το ακρωνύμιο GDPR, διανύει πλέον τον τρίτο χρόνο της ζωής του. Παράλληλα, η πανδημία COVID-19, που ενέσκηψε στο σύνολο του πλανήτη από τις…