Εισηγήτρια: Μαγδαληνή Σκόνδρα Στις 10/10/2022 η Νομική Βιβλιοθήκη διεξάγει σεμινάριο σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων , το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το απόρρητο των επικοινωνιών και το επιτρεπτό (ή μη) της αξιοποίησης αποδεικτικών μέσων, όσον αφορά τα 3 παραπάνω δικαιώματα. Το επιτρεπτό της χρήσης αποδεικτικών μέσων όπως e-mails, μηνυμάτων και αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής…

Οι απαιτήσεις για τη συμμόρφωση των ιστοσελίδων και των e-shops με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), γνωστός με το ακρωνύμιο GDPR, διανύει πλέον τον τρίτο χρόνο της ζωής του. Παράλληλα, η πανδημία COVID-19, που ενέσκηψε στο σύνολο του πλανήτη από τις…

Η σύγχρονη αλληλογραφία δεν θα μπορούσε να μην ακολουθήσει την ψηφιακή εποχή, κατά την οποία η ταχύτητα, η ευκολία και το μηδενικό κόστος ανταλλαγής μηνυμάτων, αποτελούν τόσο θελκτικά προνόμια, που έχουν κάνει την ηλεκτρονική αλληλογραφία το δημοφιλέστερο μέσο επικοινωνίας. Η εμπορική προώθηση προϊόντων βρήκε στην ηλεκτρονική αλληλογραφία ένα άμεσο και αδάπανο εργαλείο. Όπως και κάθε…

Ένα πολύ χρήσιμο άρθρο της Μαγδαληνής Σκόνδρα – Δικηγόρος, CIPP/E – που παρέχει με απόλυτα κατανοητό τρόπο, απλοποιημένες επεξηγήσεις και οδηγίες για την νόμιμη εγκατάσταση συστημάτων βίντεο-επιτήρησης, που όπως  επισημαίνει δεν αφορούν την χρήση καμερών εντός κατοικιών ή ιδιωτικών χώρων, αλλά αποκλειστικά σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς ή δημόσια προσβάσιμους χώρους. Επίσης, δεν αφορούν τη…

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο Lawspot ένα άρθρο που γράψαμε με τον Βασίλη Καρκατζούνη, σχετικά με τις συστάσεις που εξέδωσε η ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στις 25-2-2020, για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα cookies. Η ιδέα για τη δημοσίευση προέκυψε από τις επικρίσεις για την «αυστηρότητα» των θέσεων της Αρχής. Εξηγήσαμε με τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση, για ποιο λόγο δεν επρόκειτο…

 Ένα άρθρο των Βασίλη Καρκατζούνη, Δικηγόρου, CIPP/E, και Μαγδαληνής Σκόνδρα, Δικηγόρου, CIPP/E Λίγες ημέρες πριν τη λήξη της “περιόδου χάριτος” για τις ιστοσελίδες εξετάζουμε τις συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η δημοσίευση των συστάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής ΑΠΔΠΧ), για τη συμμόρφωση των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία…

O ορατός εφιάλτης της αόρατης παρακολούθησης. Η βιντεοεπιτήρηση, είτε από δημόσιες αρχές, είτε από ιδιώτες, αποτελεί πια τμήμα της καθημερινότητας μας. Παγκοσμίως, μετά την 11/9/2001, τα κράτη έχουν σταδιακά επεκτείνει τη βιντεο-παρακολούθηση δημόσιων χώρων, ενώ στα λιγότερο δημοκρατικά, ή στα πιο επεμβατικά στην ιδιωτικότητα, η τάση αυτή έχει δημιουργήσει καθεστώς «κράτους παρακολούθησης» (surveillance state). Η…

Είναι κοινός τόπος ότι η απόφαση για την αντικατάσταση της Οδηγίας ΕΚ 95/46 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από ένα ισχυρό Κανονισμό όπως ο GDPR είχε ως μία εκ των γενεσιουργών της αιτίων -μεταξύ άλλων- και τον περιορισμό της συχνά άκρατης επεμβατικής τάσης των μυστικών υπηρεσιών της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, επί προσωπικών δεδομένων κατοίκων της Ένωσης….

GDPR , Τι είναι αυτό;

  • December 20, 2018
  • skondram

GDPR . Τί είναι αυτό πάλι; Μα είναι το πιο πολυφορεμένο ξενικό αρκτικόλεξο της χρονιάς. Έχει ακουστεί υπό διάφορες λανθασμένες αποδόσεις (GGPR, CGR, κλπ). Τι είναι πραγματικά; Είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των…

Η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω εφαρμογών όπως το Viber, είναι μια νέα τάση στο marketing. Η χρήση των εφαρμογών αυτών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις νεότερες ομάδες πληθυσμού, που ως γνωστόν, αποτελούν ένα από τα πιο επιθυμητά target groups μοντέρνων προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι όμως νόμιμη η αποστολή τέτοιων μηνυμάτων και υπό ποιες προϋποθέσεις; Η πρόσφατη…